menu1
Live Demo
محیط مشاهده، نرم‌افزاری مبتنی بر وب بوده که بدون هیچگونه محدودیتی از هر مکان و در هر زمان توسط هر نوع کامپیوتر (یا گوشی همراه)‌ متصل به اینترنت قابل دسترسی است.
در این سایت، مدیران هر یک از شرکت‌های عضو می‌توانند اطلاعات موقعیتی، حرکتی و داده‌های مرتبط با تمامی ناوگان ثبت شده خود را به صورت آنلاین مشاهده نمایند. هر یک از کاربران این سیستم دارای یک نام کاربری و کلمه عبور انحصاری بوده که برای ورود به سایت از آن استفاده خواهند کرد.

برای آگاهی از اطلاعات و فرآیندهای این محیط، از شما دعوت می‌شود تا نسخه Live Demo را با اطلاعات واقعی و به روز، اینجا مشاهده نمایید.
همچنین با تماشای فیلم زیر می‌‌توانید با بخشی از امکانات “محیط مشاهده اطلاعات ناوگان” آشنا شوید.

GooglePlay CafeBazaar PWA
GooglePlay. CafeBazaar. PWA.

یک کلیک آن‌سو تر....
بخش "ردیابی" ایران‌ترکینگ با تغییراتی جدید در انتظار شماست!
جدید
ترجیح‌تان نسخه قدیمی است؟ .... کماکان تا
14
روز دیگر برایتان مهیاست.
برای ارائه محیط‌های نمایشی بهتر،‌ ما را با راهنمایی‌هایتان یاری دهید.