menu1
سخت‌افزارهای پیشنهاد شده، Ruptela
ردیابی ناوگان، موقعیت یاب خودرو، gps
آنتن GPS خارجی
آنتن GSM داخلی
منبع تغذیه 32-10 ولت
باتری پشتیبان دارد
ورودی دیجیتال 4 عدد
خروجی دیجیتال 2 عدد
ورودی آنالوگ 2 عدد
سنسور دما دارد
ابعاد 25*75*111 میلیمتر
وزن 132 گرم
قابلیت CANbus دارد
tracking،  روپتلا، مدیریت ناوگان
آنتن GPS خارجی
آنتن GSM داخلی
منبع تغذیه 32-10 ولت
باتری پشتیبان دارد
ورودی دیجیتال 4 عدد
خروجی دیجیتال 2عدد
ورودی آنالوگ 2 عدد
سنسور دما دارد
ابعاد 25*75*111 میلیمتر
وزن 90 گرم
قابلیت CANbus دارد
جی پی اس خودرو، موقعیت ماشین، ردیاب
آنتن GPS خارجی
آنتن GSM داخلی
منبع تغذیه 32-10 ولت
باتری پشتیبان دارد
ورودی دیجیتال 4 عدد
خروجی دیجیتال 2 عدد
ورودی آنالوگ 2 عدد
سنسور دما دارد
ابعاد 28*63*82 میلیمتر
وزن 120 گرم
IP67
موقعیت خودرو، gps خودرو، ردیابی
آنتن GPS داخلی
آنتن GSM داخلی
منبع تغذیه 32-10 ولت
باتری پشتیبان دارد
ورودی دیجیتال 4 عدد
خروجی دیجیتال 2 عدد
ورودی آنالوگ 2 عدد
سنسور دما دارد
ابعاد 22*61*64.5 میلیمتر
ترکینگ، ردیابی آنلاین،جی پی اس
آنتن GPS داخلی
آنتن GSM داخلی
منبع تغذیه 32-10 ولت
باتری پشتیبان دارد
ابعاد 28*52*62.3 میلیمتر
وزن 120 گرم
GooglePlay CafeBazaar PWA
GooglePlay. CafeBazaar. PWA.

یک کلیک آن‌سو تر....
بخش "ردیابی" ایران‌ترکینگ با تغییراتی جدید در انتظار شماست!
جدید
ترجیح‌تان نسخه قدیمی است؟ .... کماکان تا
14
روز دیگر برایتان مهیاست.
برای ارائه محیط‌های نمایشی بهتر،‌ ما را با راهنمایی‌هایتان یاری دهید.