menu1
سخت‌افزارهای پیشنهاد شده، Ruptela
ردیابی ناوگان، موقعیت یاب خودرو، gps
آنتن GPS خارجی
آنتن GSM داخلی
منبع تغذیه 32-10 ولت
باتری پشتیبان دارد
ورودی دیجیتال 4 عدد
خروجی دیجیتال 2 عدد
ورودی آنالوگ 2 عدد
سنسور دما دارد
ابعاد 25*75*111 میلیمتر
وزن 132 گرم
قابلیت CANbus دارد
tracking،  روپتلا، مدیریت ناوگان
آنتن GPS خارجی
آنتن GSM داخلی
منبع تغذیه 32-10 ولت
باتری پشتیبان دارد
ورودی دیجیتال 4 عدد
خروجی دیجیتال 2عدد
ورودی آنالوگ 2 عدد
سنسور دما دارد
ابعاد 25*75*111 میلیمتر
وزن 90 گرم
قابلیت CANbus دارد
جی پی اس خودرو، موقعیت ماشین، ردیاب
آنتن GPS خارجی
آنتن GSM داخلی
منبع تغذیه 32-10 ولت
باتری پشتیبان دارد
ورودی دیجیتال 4 عدد
خروجی دیجیتال 2 عدد
ورودی آنالوگ 2 عدد
سنسور دما دارد
ابعاد 28*63*82 میلیمتر
وزن 120 گرم
IP67
موقعیت خودرو، gps خودرو، ردیابی
آنتن GPS داخلی
آنتن GSM داخلی
منبع تغذیه 32-10 ولت
باتری پشتیبان دارد
ورودی دیجیتال 4 عدد
خروجی دیجیتال 2 عدد
ورودی آنالوگ 2 عدد
سنسور دما دارد
ابعاد 22*61*64.5 میلیمتر
ترکینگ، ردیابی آنلاین،جی پی اس
آنتن GPS داخلی
آنتن GSM داخلی
منبع تغذیه 32-10 ولت
باتری پشتیبان دارد
ابعاد 28*52*62.3 میلیمتر
وزن 120 گرم
GooglePlay CafeBazaar PWA
GooglePlay. CafeBazaar. PWA.