menu1
درخواست نمایندگی نصب
نمایندگی نصب شرکت ارتباطات کنترل فراگستر، مسئولیت انجام مجموعه فعالیت‌های نصب سخت‌افزار، اخذ تاییدیه نصب، تکمیل و ارسال فرم نصب این شرکت را بر عهده دارد. بدیهی است بهره‌مندی از مکان مناسب و امکانات لازم جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان از شرایط ضروری احراز نمایندگی نصب این شرکت است.

مراحل اخذ نمایندگی نصب:
١. تکمیل و ارسال فرم درخواست نمایندگی نصب
٢. انجام جلسه حضوری با شخص متقاضی
٣. بازدید از محل و امکانات فرد متقاضی (در صورت لزوم)

در صورت تمایل به همکاری، می توانید فرم "درخواست نمایندگی نصب" را تکمیل و ارسال نمایید.

مشخصات شرکت
     
 
 
   

مشخصات فرد متقاضی
     
   

شرح مختصری از پروژه‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این زمینه را ذکر نمایید
 

حداکثر ٣ عکس از فضای پارکینگ و ساختمان محل درخواست شده برای نمایندگی را ارسال نمایید:
(حداکثر 1MB)
کاربر محترم، حجم تصویر ارسالی بیش از 1MB است. لطفا آن را تصحیح و مجددا سعی نمایید.
(حداکثر 1MB)
کاربر محترم، حجم تصویر ارسالی بیش از 1MB است. لطفا آن را تصحیح و مجددا سعی نمایید.
(حداکثر 1MB)
کاربر محترم، حجم تصویر ارسالی بیش از 1MB است. لطفا آن را تصحیح و مجددا سعی نمایید.
کد امنیتی کد جدید
GooglePlay CafeBazaar PWA
GooglePlay. CafeBazaar. PWA.

یک کلیک آن‌سو تر....
بخش "ردیابی" ایران‌ترکینگ با تغییراتی جدید در انتظار شماست!
جدید
ترجیح‌تان نسخه قدیمی است؟ .... کماکان تا
14
روز دیگر برایتان مهیاست.
برای ارائه محیط‌های نمایشی بهتر،‌ ما را با راهنمایی‌هایتان یاری دهید.