menu1
درخواست نمایندگی نصب
نمایندگی نصب شرکت ارتباطات کنترل فراگستر، مسئولیت انجام مجموعه فعالیت‌های نصب سخت‌افزار، اخذ تاییدیه نصب، تکمیل و ارسال فرم نصب این شرکت را بر عهده دارد. بدیهی است بهره‌مندی از مکان مناسب و امکانات لازم جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان از شرایط ضروری احراز نمایندگی نصب این شرکت است.

مراحل اخذ نمایندگی نصب:
١. تکمیل و ارسال فرم درخواست نمایندگی نصب
٢. انجام جلسه حضوری با شخص متقاضی
٣. بازدید از محل و امکانات فرد متقاضی (در صورت لزوم)

در صورت تمایل به همکاری، می توانید فرم "درخواست نمایندگی نصب" را تکمیل و ارسال نمایید.

مشخصات شرکت
     
 
 
   

مشخصات فرد متقاضی
     
   

شرح مختصری از پروژه‌ها و فعالیت‌های انجام شده در این زمینه را ذکر نمایید
 

حداکثر ٣ عکس از فضای پارکینگ و ساختمان محل درخواست شده برای نمایندگی را ارسال نمایید:
(حداکثر 1MB)
کاربر محترم، حجم تصویر ارسالی بیش از 1MB است. لطفا آن را تصحیح و مجددا سعی نمایید.
(حداکثر 1MB)
کاربر محترم، حجم تصویر ارسالی بیش از 1MB است. لطفا آن را تصحیح و مجددا سعی نمایید.
(حداکثر 1MB)
کاربر محترم، حجم تصویر ارسالی بیش از 1MB است. لطفا آن را تصحیح و مجددا سعی نمایید.
کد امنیتی کد جدید
GooglePlay CafeBazaar PWA
GooglePlay. CafeBazaar. PWA.