تصویر تصویر
چالش همیشگی مدیران صنعت حمل و نقل، یافتن روش‌های بهینه برای نظارت دقیق‌تر بر عملکرد ناوگان تحت سرپرستی و نیروی انسانی مرتبط با آن است. اطلاع از موقعیت مکانی ناوگان،‌ زمان کارکرد،‌ عملکـرد رانندگان، سـوانح و تخلفات احتمالی و … در زمره بزرگترین دغدغه‌های صاحبین شرکت‌های حمل و نقلی است. از سوی دیگر اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع نیز خواست و توقع دائمی مشتریان این شرکت‌هاست.

نقشه
اطلاع از موقعیت ناوگان و نظارت مستمر بر مراحل حمل، اولین گام در مسیر رفع این دغدغه‌ها است. وجود اطلاعات به هنگام در این زمینه، علاوه بر اینکه اعمال نظارت و برنامه‌ریزی‌های دقیق را امکانپذیر می‌سازد می‌تواند بستری را فراهم کند تا با بررسی و آنالیز سوابق داده‌ها بتوان به بهبود روش‌ها و ارتقا سطح آگاهی از مجموعه تحت سرپرستی اقدام نمود. از سوی دیگر وجود اطلاعات به روز، به همراه امکانات اطلاع‌رسانی اختصاصی، پاسخگوی نیاز دائمی صاحبان کالا نیز خواهد بود.
نمادالکترونیک