menu
تصویر تصویر
چالش همیشگی مدیران صنعت حمل و نقل، یافتن روش‌های بهینه برای نظارت دقیق‌تر بر عملکرد ناوگان تحت سرپرستی و نیروی انسانی مرتبط با آن است. اطلاع از موقعیت مکانی ناوگان،‌ زمان کارکرد،‌ عملکـرد رانندگان، سـوانح و تخلفات احتمالی و … در زمره بزرگترین دغدغه‌های صاحبین شرکت‌های حمل و نقلی است. از سوی دیگر اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع نیز خواست و توقع دائمی مشتریان این شرکت‌هاست.

نقشه
اطلاع از موقعیت ناوگان و نظارت مستمر بر مراحل حمل، اولین گام در مسیر رفع این دغدغه‌ها است. وجود اطلاعات به هنگام در این زمینه، علاوه بر اینکه اعمال نظارت و برنامه‌ریزی‌های دقیق را امکانپذیر می‌سازد می‌تواند بستری را فراهم کند تا با بررسی و آنالیز سوابق داده‌ها بتوان به بهبود روش‌ها و ارتقا سطح آگاهی از مجموعه تحت سرپرستی اقدام نمود. از سوی دیگر وجود اطلاعات به روز، به همراه امکانات اطلاع‌رسانی اختصاصی، پاسخگوی نیاز دائمی صاحبان کالا نیز خواهد بود.
AppStoreGooglePlayCafeBazaarInstagramTelegram
Linkedin
نمادالکترونیک